בס"ד

אור עליון - יהדות נט
 
אור עליון
זכויות האתר מוקדשות להצלחת משפחת סוויסה ברוחניות ובגשמיות, פרנסה בריווח, זיווגים הוגנים בקרוב וכל הישועות.
וכן לזיווג הגון בקרוב לשלמה בן מרים אורה